Menu Sluiten

Ledenadministratie-programma Scipio

Scipio is een ledenregistratie-programma voor kerken en parochies, een uitgebreid programma met veel mogelijkheden:

 • Ledenregistratie
 • bijdragen
 • notities
 • contactmomenten
 • huisbezoek
 • geefgedrag
 • herinneringen
 • documentenbeheer
 • brieven
 • e-mailberichten

Het kan allemaal binnen Scipio worden bijgehouden. Scipio biedt ook de mogelijkheid om met meerdere gebruikers te werken en dus informatie te delen met daartoe bevoegde personen. Door middel van een overzichtelijke persoonskaart is direct de informatie over het bepaalde lid te zien.

In Scipio is ook een financiële functie ingebouwd met veel mogelijkheden:

  • de kerkelijke bijdrages bijhouden
  • acceptgiro’s aanmaken en versturen
  • automatisch incasso’s draaien
  • financiële overzichten op stellen.

 

Segmentatie

U kunt voor verschillende (doel)groepen in uw gemeente in 1 uitdraai verschillende brieven aanmaken en printen, segmenteren dus. Bijvoorbeeld bij de actie kerkbalans kunt u voor ‘meergevers’ een andere brief aanmaken dan voor de ‘mindergevers’ of de ‘jeugd’, zodat uw gemeenteleden aangeschreven worden per doelgroep.

Werken met teams

Door te werken met teams, kunnen gebruikers, die toegang hebben tot Scipio Online, onderling gegevens met elkaar delen. Ook wanneer zij niet tot dezelfde gebruikersgroep behoren. Als voorbeeld kunt u denken aan een team van een ouderling en een predikant van eenzelfde wijk. Deze gebruikers kunnen binnen een team documenten en eventueel notities met elkaar delen.

Koppeling website

U kunt door Hagru een koppeling laten inbouwen op uw eigen gemeentewebsite. Via deze koppeling kunnen gemeenteleden toezeggingen doen voor kerkbalans. De toezegging wordt automatisch doorgevoerd in Scipio met een enkele druk op de knop.

Ook is het mogelijk via de koppeling collectemunten te bestellen of een extra gift te doen. De mogelijkheden zijn divers.

 

Rapportage editor en Word editor

Er is een rapportage editor beschikbaar in Scipio, hierin kunt u brieven (met evt. acceptgiro onderaan de brief) opstellen en deze koppelen aan een lijst met namen en adressen die deze brief moet ontvangen. Als aanvulling op de rapportage-editor, kunt u ook samenvoegdocumenten maken met Microsoft Word. U begint eenvoudig door een concept brief, formulier of document op te stellen, eventueel gericht aan uzelf. Dit document kunt u vervolgens aanpassen door ieder van de persoonsdetails te vervangen door een samenvoegtekst of samenvoegveld. Heeft u al bestaande Word documenten? Dan kunt u deze eenvoudig aanpassen.

Schermvoorbeelden

Startscherm
Zoekscherm prs
acc.giro scherm prs
LRP verbinding prs
Ledenstatistiek prs
incasso scherm prs
previous arrow
next arrow