Menu Sluiten

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 10 november 2020

Aanvang 13.30 uur

Online via Microsoft Teams

Aanmelden vooraf via e-mail naar voorzitter@scipiogg.nl of via Scipio app t/m 9-11-2020 12.00 uur.
De link voor de online vergadering wordt maandagmiddag 9-11 verstuurd naar de aanmelders.
 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda door de vergadering
 3. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 12 november 2019
 4. Mededelingen  voorzitter
 5. Rapportage financiën door de penningmeester;
  1. Rekening 2019
  2. Verslag controle kascontrolecommissie
  3. Decharge penningmeester over boekjaar 2019
  4. Benoeming kascontrolecommissie voor rekening 2020
  5. Begroting 2021
 6. Verkiezing bestuursleden:
  1. Aat Benard (penningmeester) is aftreden en niet herkiesbaar;
  2. Hero Meerveld (secretaris) stopt vervroegd
  3. Eventuele kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.
 7. Rondvraag
 8. Sluiting

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.