Menu Sluiten

Bijeenkomsten

Twee keer per jaar wordt er een Algemene Ledenvergadering gehouden, in april en in november.

In deze vergaderingen worden de financiƫle en algemene (jaar)stukken besproken van de gebruikersvereniging, daarnaast is er ruimschoots gelegenheid tot het stellen van vragen. Sinds enkele jaren is er een nieuwe opzet en zijn er in de ochtend workshops over bepaalde onderdelen of over de nieuwste ontwikkelingen van het programma Scipio. Deze workshops worden in samenwerking met fa. Hagru aangeboden.

Ledenvergadering op 12 november 2019

Aanvang: 14.00 uur (vanaf 13.30 uur inloop met koffie)

Agenda:

 1. Opening en welkom voorzitter
 2. Vaststelling presentie secretaris
 3. Vaststelling agenda
 4. Verslag algemene ledenvergadering d.d. 9 april 2019
 5. Mededelingen voorzitter
 6. Rapportage financiƫn penningmeester
 7. Verkiezing bestuursleden:
  Algemeen bestuurslid Ben Middag is aftredend en niet herkiesbaar.
  Eventuele kandidaten kunnen zich voor aanvang van de vergadering bij het bestuur melden.
  Rooster van aftreden bestuur.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting
  PAUZE
  Presentatie door de fa. Hagru van nieuwe ontwikkelingen in Scipio (online).

Workshop Scipio op 12 november 2019

Aanvang: 10.00 uur (vanaf 9.30 uur inloop met koffie)

Deze keer wordt de workshop weer opgesplitst in 2 groepen t.w. ledenadministratie
Scipio offline en Scipio online

We proberen hierbij de volgende onderwerpen te behandelen:

Offline: door Menno Haagsma

 • Word-integratie
 • E-mailen vanuit Scipio
 • Selecties maken, in-/uitsluiten
 • Kerkbalans selectie
 • Collectief muteren
 • Veel gestelde vragen

Online: door Marc Delpierre

 • Word-integratie
 • E-mailen vanuit Scipio
 • Groepen maken
 • Selecties maken, in-/uitsluiten
 • Kerkbalans selectie
 • Collectief muteren
 • Veel gestelde vragen

Daarnaast is er de mogelijkheid dat u zelf onderwerpen aandraagt. I.v.m. de voorbereiding kunt u deze tot uiterlijk 6 november doorgeven via het contactformulier.

U kunt zelf uw laptop meenemen zodat u tijdens de workshop met uw eigen bestand kunt werken.

I.v.m. de ruimte (en lunch) verzoeken wij u om uiterlijk 6 november aan te geven of u de workshop bij zult wonen (en met hoeveel personen).

De vergaderingen vinden plaats in:

Zalen- en Congrescentrum De Aker

Fontanusplein 2
3881 BZ Putten