Menu Sluiten

Algemene ledenvergadering

Dinsdag 13 april 2021
Aanvang: 13.00 uur
Online

Hierbij nodigen wij u uit voor onze jaarlijkse ALV. 
Deze zal net als vorig jaar online worden gehouden op 13 april 2021, aanvang 13.00 uur. Na de ALV wordt er nieuws over Scipio door Hagru en presentatieworkshops door Hagru gegeven. De workshops zijn sowieso voor de leden die zich vorig jaar hebben opgegeven. Wegens personeelsomstandigheden bij Hagru was het niet mogelijk deze eerder te organiseren. Ook als bestuur zagen we geen kans dit eerder op te pakken. Onze excuses daarvoor.

We vragen jullie om je vooraf aan te melden via secretariaat@scipiogg.nl of via de app.
De teams/zoom link ontvangen jullie uiterlijk op 12 april a.s. (van de ALV via ons en van de workshops via Hagru)

Namens het bestuur, Johan Slagter (voorzitter)


AGENDA

13.00 uur Aanvang vergadering

 1. Opening en welkom door de voorzitter
 2. Vaststelling agenda door de vergadering
 3. Verslag ALV 2-11-2020 (via de app)
 4. Mededelingen voorzitter:
  a Rol en nut gebruikersvereniging
  b Koppelvlak LRP (vervanging huidige SML koppeling voor PKN gemeenten)
  c Wensenlijst
  d Welkomsbrief nieuwe leden
  e Scipio nu ook voor Leger des Heils
 5. Rapportage financiën, jaarrekening 2020 door de penningmeester
 6. Decharge penningmeesters
 7. Benoeming kascontrolecommissie voor rekening 2021
 8. Onze Scipio app, Rien onze appbeheerder vertelt meer hierover
 9. Vacatures bestuursleden, secretaris en penningmeester
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

13.30 uur Hagru: nieuws over Scipio

14.00-15.00 uur Presentatie workshops leden en bijdrage door Menno en Marc

Onderwerpen workshops

Ledenadministratie

 • Etiketten instellen en aanmaken
 • Aanmaken groepen en collectief muteren
 • Segmenteren kerkbalans, verschillende brieven voor verschillende groepen
 • Teams van gebruikers aanmaken
 • Contactmomenten en notities
 • Vragen
 • Optioneel: kerkblad

Bijdrageadministratie

 • Dagafschriften verwerken in Scipio (koppeling CFP)
 • Importeren bijdragegegevens vanuit de website (en knop exporteren naar website KB)
 • Jaaromzetting toezeggingen
 • Verwijderen en corrigeren boekstuk (en terugdraaien incassobatch)
 • Controlelijst incasso (Scipio online)
 • Vragen
 • Optioneel: frequentietabel/totaalbedrag giften

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.